Auton äänenvaimennus Tectyl Alustakäsittely

Tectyl NOISE STOPPING -alustakäsittelyssä ruiskutetaan ajoneuvon alustarakenne pyöräkoteloineen ulkopuolelta. Kalvonpaksuus on rakenteesta riippuen 1,5 – 3,0 mm.

Käsittelyllä vaimennetaan tehokkaasti koko alustarakenteen värähtelyä. Tämä ilmenee ajoneuvon sisällä melutason vaimenemisella jopa 2-3 dB*. Parhaat tulokset saavutetaan, kun käsittely yhdistetään Tectyl-korroosionestokäsittelyyn. Äänenvaimennusmassaa käsittelyssä käytetään alustan koosta riippuen alkaen 10 litraa.

* Eri automalleilla ja merkeillä saavutetaan eri tuloksia melunvaimenemisen suhteen. Nämä arvot ovat suuntaa antavia ja perustuvat käsittelykokemuksiin ja erinäisiin mittaustuloksiin Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan alueella. Suurimmat tulokset saavutetaan pääsääntöisesti autoilla, joilla on ongelmia melun kanssa.